Kaaoksen runoilija ja poeettinen terroristi – Hakim Bey

Blogi

(Kirjoitus julkaistu aiemmin Kirjo 4/2009)

Hakim Bey: TAZ, esseekokoelma,
suomentanut Mikael Brygger, 170 sivua, Savukeidas 2009

Hakim Beyn (oikealta nimeltään Peter Lamborn Wilson, s.1945) pääteoksena pidetty TAZ  ilmestyi alun perin 1991. Savukeitaan kustantamassa suomennoksessa on nimiosion lisäksi eri lehdissä 1984-1989 ilmestyneitä lehtisiä poeettisesta terrorismista sekä tiedotteita ontologisesta anarkismista.