Ainoastaan työn laadulla on merkitystä, ei sen paljoudella.

– Otto Mäkilä